0986.120.111

Viet Proud thăm và hợp tác với trường Nhật ngữ ICLC Okinawa

Ngày 2/12/2019 ông Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc đã đến làm việc và thăm trường Nhật Ngữ ICLC Okinawa Japanese-language School / 国際言語文化センター

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *