0908.79.8386

Tin tức

Đại học kỹ thuật Daegu – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường:Trường Đại học Kỹ thuật Daegu (DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY) Năm thành lập: 1976 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác:          + Trụ sở chính  205 Songhyeon-ro, Bon-dong, Dalseo-gu, Daegu, Hàn Quốc Thông tin liên lạc:          + SĐT: 053-527-0501~5 + Website: https://www.ttc.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12 Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA 6,0 trở...

Cao đẳng Khoa học kỹ thuật DongWon – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Dongwon (DONGWON INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) Năm thành lập: 1990 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 321 Myeonggok-ro, Jungang-dong, thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc:          + SĐT: 055-370-8100 + Website: http://www.dist.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6,...

Đại học Quốc gia Incheon – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường:Trường Đại học Quốc giaIncheon (INCHEON NATIONAL UNIVERSITY) Năm thành lập: 1979 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: : 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 32 -835- 8114 + Website:  http://www.inu.ac.kr/ Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12 Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA 6,0...

Đại học Quốc gia Pukyong – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Quốc gia Pukyong (PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY) Năm thành lập: 1996 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: : 45 Yongso-ro, Daeyeon 3(sam)-dong, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 365, Sinseon-ro, Nam-Gu, Busan, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 51-629-4114 + Website:  http://www.pknu.ac.kr/index.do Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng...

Đại học KyungPook – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường:Trường Đại học Kyungpook Năm thành lập: 1946 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 80 Daehakro, Bukgu, thành phố Daegu 41566, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 2559 Gyeongsang-daero, Gajang-dong, Sangju, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 53-950-5114 + Website: http://en.knu.ac.kr/ Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9,...

Trường Đại học Keimyung – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Keimyung - (KEIMYUNG UNIVERSITY) Năm thành lập: 1954 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 56 Dalseong-ro, Seongnae 2(i)-dong, Jung-gu, Daegu, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82-1577-6622 + Website:http://www.kmu.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 5, 9, 11 Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA 7,0 trở lên,...

Đại học Hongik – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Hongik - (HONGIK UNIVERSITY) Năm thành lập: 1946 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 94 Wausan-ro, Sangsu-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 2639 Sejong-ro, Jochiwon-eup, Sejong, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 2-320-1114 + Website: http://www.hongik.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12 Điều kiện...

Đại học KonKuk – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Konkuk - (KONKUK UNIVERSITY) Năm thành lập: 1946 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 120 Neungdong-ro, Jayang 1(il)-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 268, Chungon-dong, Chungju, Chungcheongbuk, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82-2-2024-5000 + Website: https://eng.konkuk.ac.kr/ Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9,...

Đại học quốc gia Chungnam – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Quốc gia Chungnam - (CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY) Năm thành lập: 1952 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 99 Daehak-ro, Gung-dong, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82-42-821-5114 + Website:http://plus.cnu.ac.kr/html/ Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12 Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA 6,5 trở...

Trường Đại học Chungang – Hàn Quốc

Thông tin trường Tên trường: Trường Đại học Chungang - (CHUNGANG UNIVERSITY) Năm thành lập: 1918 Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc + Cơ sở khác: Daedeok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82-2-820-5114 + Website:https://www.cau.ac.kr/index.do Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12 Điều kiện tuyển sinh:...