0908.79.8386

Thông báo trúng tuyển đơn hàng Khách sạn

Thông báo

Kết quả phỏng vấn đơn hàng Dọn dẹp khách sạn MIE Pv ngày 25.3.2023

Trúng tuyển

Số 2. Vũ Thị Huyền Châm 28.04.2001

Số 3. Nguyễn Thị Thắm 31.05.2003

Số 5. Đỗ Ngọc Hải Linh 25.04.2002

Lịch nhập học trúng tuyển và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ: chậm nhất ngày 05.03.2023

Đề nghị cán bộ tuyển dụng hướng dẫn học sinh theo đúng tiến độ .

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *