0908.79.8386

Chúc mừng 12 bạn thực phẩm Visa Đặc Định

Khách hàng Fukuoka Nhật Bản sang phỏng vấn trực tiếp các bạn Nữ đã từng tham gia chương trình Thực tập sinh Nhật Bản. Các bạn Thực tập sinh có đầy đủ hồ sơ, sức khỏe, đủ điều kiện để quay lại làm việc 5 năm tại Nhật Bản theo chương trình Đặc đặc ( Visa Tokutei Ginou). Chúc mừng các em!

úc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *