0908.79.8386

Chi tiết chương trình Thực tập sinh kỹ năng (XKLĐ) Nhật Bản

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN

Vừa qua, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xây dựng và phát hành video giới thiệu tổng quan về Chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản và những tư vấn dành cho các bạn sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng cũng như các bạn đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (https://www.youtube.com/watch?v=d3YGyx_w55k).

Doanh nghiệp dịch vụ được khuyến khích sử dụng video này để giới thiệu với các ứng viên, những người sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn mong muốn sang Nhật Bản với tư cách thực tập sinh kỹ năng và trong thời gian thực tập tại Nhật Bản.

Gửi đến các bạn làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản Chúng tôi đã làm video giới thiệu về tổng quan và cơ chế của Chế độ thực tập kỹ năng cùng với những hỗ trợ tiêu biểu và những nơi tư vấn dành cho các bạn sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản và các bạn hiện đang làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Các bạn thực tập sinh kỹ năng trong lúc thực tập nếu xảy ra vấn đề hoặc gặp khó khăn gì thì đừng lo nghĩ một mình về vấn đề đó, mà trước tiên hãy thử trao đổi với các quầy tư vấn.

Quý vị đoàn thể giám sát, v.v xin cũng hãy tận dụng video này trong các khóa học và các buổi hội thảo, v.v trước và sau khi nhập cảnh.

【Tổng quan về video】

1. Cơ chế của Chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài

2. Phỏng vấn thực tập sinh kỹ năng đang hoạt động tại Nhật Bản và giám đốc của tổ chức thực hiện thực tập kỹ năng (công ty tiếp nhận)

3. Về Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế (về việc tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ và các hỗ trợ chủ yếu)

4. Về việc bỏ trốn của thực tập sinh kỹ năng

Mọi thông tin về Chương trình Thực tập sinh Kỹ năng tại Nhật Bản liên hệ trực tiếp: 0908.79.8386

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *