Nhà máy sản xuất kính mắt Ciba vision, Johor , Malaysia

    Miêu tả sơ lược về Ciba Vision Johor Sdn Bhd
    Ngành nghề: Sản xuất kính mắt áp tròng
    Địa chỉ: No. 1, Jalan DPB/5, Pelabuhan Tanjung Pelapas Gelang Patah 81500 Johor
    Với trụ sở chính của công ty tại Atlanta, hiện nay sản phẩm của nhà máy Ciba Vision đã phát triển được hơn 70 nước trên thế giới.
    Hiện nay, Tại nhà máy Ciba Vision có một số lao động nữ Việt Nam đang làm việc với mức thu nhập trên 2000RM/tháng.