Nhà máy May Ghimli Fashion, Malaysia

    Nhà máy Ghim Li Fashion sdn.bhd
    Đia chỉ: Lot 7962, Jalan Air Hitam, Batu 22, Johor, 81000 Kulai, Malaysia
    Ngành nghề: May mặc, đóng gói.
    Mức lương cơ bản của công nhân Việt nam là 1000Rm/tháng. Thu nhập trung bình của công nhân đạt được từ 1500RM-2300RM/tháng.