Nhà máy Điện tử Venture -Johor, Malaysia

    Miêu tả sơ lược:
    Technocom systems Sdn.bhd
    Địa chỉ: No. & 4, Johor Bahru, Malaysia, Jalan Kempas & Jalan Kempas 5/2, Taman Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia
    Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
    Mức lương cơ bản của lao động Việt Nam tại nhà máy này là 1000Rm/tháng. Thu nhập tầm 1500-250RM/tháng.