Miễn phí 100% đơn hàng điện tử JABIL tuyển trực tiếp tháng 2-2019

  CTY ĐIỆN TỬ JABIL CIRCUIT SDN BHD TUYỂN TRỰC TIẾP đầu tháng 2/ 2019
  TUYỂN TRỰC TIẾP 50 LĐ NỮ TUỔI TỪ 18 - 40 SANG NHÀ MÁY JABIL Ở PENANG.
  - Yêu cầu: Tốt nghiệp PTCS
  - Công việc: sản xuất linh kiện, lắp ráp cho Apple (Iphone)
  - Địa chỉ nhà máy: Penang
  - Lương cơ bản: 1100RM/tháng (48hrs/tuần)
  - Trợ cấp: ca đêm 4RM/ca (12 ca)
  - Thử việc: hưởng 100% lương cơ bản
  - Thực lĩnh 9-11 triệu.
  - Thuế chính phủ (levy): miễn phí